Saradnja bez iznenađenja!

Kako bi obezbedili obostrano maksimalno prijatnu poslovnu saradnju

jasno smo definisali proces izrade web sajta.

Faza 0 – Dogovor (2 – 3 dana)

 • Odabir teme – ponudićemo Vam 3-5 teme za koje procenimo da će odgovarati Vašem biznisu.
 • Definisanje broja i okvirnog sadržaja stranica.
 • Definisanje vizualnog identiteta – logo, boje, fontovi.
 • Multijezičnost ili ne, ćirilica/latinica, domen+hosting – da ili ne.
 • Dodatne funkcionalnosti (kalendari, događaji, ugrađivanje eksternog koda, nestandardnih navigacija, …).
 • Definisanje perioda u kom će održavanje sajta biti  na nama.
 • Definisanje cene u skladu sa svim gore pomenutim izborima.

Faza 1 (1 nedelja)

Uplata najmanje 30% dogovorene cene.

Početak rada na sajtu.

 • Kupovina/podešavanje domena i hostinga,
 • Instaliranje WordPress platforme,
 • Kupovina i postavljanje teme i potrebnih pluginova,
 • Postavljanje strukture sajta,
 • Postavljanje demo sadržaja;

Faza 2 (1-2 nedelje)

Uplata najmanje 30% dogovorene cene.

Faza kada sajt dobija svoj izgled.

 • Dostavljanje sadržaja (logo, tekstovi, slike, video materijali, linkovi ka društvenim mrežama),
 • Zamena demo sadržaja,
 • Ukoliko je potrebno u ovoj fazi se rade izmene na sajtu da bi se uskladio sa dostavljenim sadržajem,
 • Ukoliko se ugrađuje i elektronska prodavnica, u ovoj fazi se ubacuju proizvodi;

Kraj (1 nedelja)

Uplata ostatka dogovorene cene.

U ovoj fazi se u sajt ugrađuje analitika i postavlja osnovni SEO.

Proveravaju se detaljno svi elementi sajta i po potrebi u dogovoru sa Vama se rade neophodne izmene.

Ostavi mail za posebne ponude.


Periodično, sastavljamo određeni broj posebnih ponuda za prijavljene kontakte.

Hvala!

Share This